Hírek - 2021. május 3.

Felkerült a 2021/2022-es tanév Vesenykiírása, mely itt olvasható

Nevezési határidő: 2021. október 1. (péntek), 18 óra.
A megyei/körzeti forduló időpontja: 2021. november 19. (péntek), 14:30 – 15:30.
Az országos döntő időpontja: 2022. január 22. (szombat), 10 óra 30 perc.

Legfontosabb változások:
- minden csapat a saját iskolában írja a versenydolgozatot
- a körzeti fordulón csak 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani, nem lesz 14. feladat
- azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik több feladatot oldott meg tökéletesen
- nevezési díj 1200 Ft/fő
- a nevezési díj befizetésének határideje a megkapott számlán szereplő fizetési határidő, amely számlát közvetlenül a verseny utáni hét elején küldünk e-mailben

A 2006-2020. évi versenyek feladatait, részletes megoldásait és eredményeit tartalmazó könyvek itt rendelhetők meg.

A verseny e-mail címe: info@bolyaiverseny.hu,
ide várjuk az észrevételeket, javaslatokat, technikai kérdéseket.

A helyi szervezést felvállaló tanár teendői

Határidő

Teendő

2021. szeptember

Megismerteti kollégáit és a tanulókat a Bolyai Anyanyelvi Csapatversennyel és a csapatversenyre való jelentkezés lehetőségével, módjával.

2021. október 1.

Megszervezi és elvégzi a csapatok nevezését.

2021. november 9.

Átveszi és ellenőrzi az iskolába postai úton érkező küldeményt, amely tartalmazza az emléklapokat, a válaszlapokat és a feladatsorokat.

2021. november 17.

Előkészíti a verseny lebonyolítását:
- Amennyiben több teremre is szükség van, elvégzi a csapatok terembeosztását.
- Gondoskodik termenként egy felügyelő tanárról a verseny időtartamára.
- A csapatok tudomására hozza, hogy november 19-én 14:15-kor melyik teremben kell lenniük.

2021. november 19.

A verseny kezdéséig a csapatok asztalára helyezi (vagy helyezteti) az emléklapokat (tanulónként 1 db), válaszlapokat (csapatonként 1 db), feladatsorokat (a kezdés előtt 1-2 perccel, tanulónként 1 db) és piszkozatlapokat (tanulónként 1 db; régi füzetlap is megfelelő).

A verseny kezdése után 60 perccel a teremben felügyeletet ellátó tanár összeszedi a válaszlapokat és átadja a helyi szervezőnek.

2021. november 19-20.

Legkésőbb november 20-án 12 óráig a helyi szervező (egyedül vagy kollégáival közösen) a honlap javítófelületén (ehhez hozzáférést biztosítunk) felviszi a csapatok válaszlapján szereplő válaszokat. (A korábbi évekkel ellentétben, a körzeti fordulón nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)

2021. november 23.

Ajánlott küldeményként postázza a válaszlapokat a következő címre:
BOLYAI CSAPAT Kft., 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz.