Versenykiírás 2021/2022.

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola és a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2021/2022. tanévben nevezéses alapon megrendezi a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulóját 3-8. osztályosoknak magyar nyelv és irodalomból, valamint az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) meghívásos alapon megrendezi a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntőjét 3-8. osztályosoknak . A verseny körzeti fordulóját írásbeli munka formájában, személyes jelenléttel, az országos döntőt írásbeli és szóbeli formában bonyolítjuk le az alább leírtak szerint. A járványhelyzet függvényében a változtatás jogát fenntartjuk.
(A versenyt először 2005-ben rendeztük meg Észak-Budán, majd a következő években Budapest többi körzete is csatlakozott. 2020-ban az ország egész területéről már több mint 32 000 résztvevője volt a rendezvénynek.

A korábbi évek feladatsorai és eredményei megtalálhatók honlapunkon a verseny feladatait, megoldásait és eredményeit tartalmazó könyvek ugyanitt megrendelhetők.)

A verseny célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együtt gondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői: A versenyen azonos iskolába járó, 3-8. osztályos tanulók, évfolyamonként szerveződő, 4 fős csapatai vehetnek részt (egy iskolából akárhány csapat indulhat). A 3-6. osztályosok egy-egy, a 7. és 8. osztályosok két-két kategóriában versenyeznek aszerint, hogy általános iskolai ("a") vagy gimnáziumi ("g") osztályba járnak. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő.
A versenyt 9-12. évfolyamosoknak is meghirdetjük (más időpontban), az erre vonatkozó információk itt olvashatók .

A megyei/körzeti (írásbeli) forduló időpontja: 2021. november 12. (péntek), 14 óra 30 perc .

A körzeti forduló helyszíne: Minden csapat helyben, a saját iskolájában írja meg a versenydolgozatot. Az internetes nevezés során iskolánként kérjük egy helyi szervező tanár megnevezését elérhetőséggel együtt. A helyi szervezőt kérjük, hogy irányítsa a körzeti forduló helyi lebonyolítását, továbbá lehetőleg még a verseny napján, de legkésőbb a versenyt követő napon 12 óráig dolgozza fel az iskola versenyzőinek válaszait az általunk biztosított internetes javítófelületen. (A korábbi évekkel ellentétben, a körzeti fordulóban nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)


Az országos (írásbeli és szóbeli) döntő és díjkiosztó időpontja: 2021. december 4. (szombat), 10 óra 30 perc , helyszíne a Baár-Madas Ref. Gimnázium és Általános Iskola (1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 3.), a Fillér Utcai Általános Iskola (1022 Budapest, Fillér u. 70-76.) és a Városmajori Kós Károly Általános Iskola (1122 Budapest, Városmajor u. 59.).

Nevezési határidő: 2021. október 1. (péntek), 18 óra.

A megyei/körzeti forduló nevezési díja: 1200 Ft/fő.
Az országos döntőnek nincs nevezési vagy részvételi díja.


Nevezés: Kizárólag honlapunkon, a Nevezés menüpont alatt. A nevezési díj átutalással vagy bármelyik OTP-bankfiókban személyesen, a 11703006-20471499 OTP-számlaszámra fizethető be (számlatulajdonos: BOLYAI CSAPAT Kft.). Kérjük, hogy a közlemény rovatba a kiállított számla sorszámát, vagy saját iskolájuk és településük nevét, valamint az anyanyelv 3-8. kifejezést írják (az iskola neve rövidítve is megfelelő). A nevezési díj befizetésének határideje a megkapott számlán szereplő fizetési határidő, amely számlát közvetlenül a verseny utáni hét elején küldünk e-mailben.
Számlaigényüket október 1-ig a honlapon lévő nevezési rendszerben kérjük jelezni. Az igényelt számlát a nevezési határidőt követően, e-mailben juttatjuk el, amihez a következőképpen jut hozzá: A BOLYAI CSAPAT Kft.-től e-mailen érkező Számlaértesítőben a „Letöltöm a számlát” szövegre kattintás után megjelenő oldalon a Számla adatai részben a „Megnézem” szóra kattintva előjön a kinyomtatható hiteles számla; ezt kérjük kinyomtatni.
Körzeten és kategórián belüli azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia (ezért célszerű minél előbb nevezni más által még nem választott csapatnévvel).

A körzetek határai melyeket indokolt esetben módosítunk a következő két térképen tekinthetők meg, illetve itt találhatók.

A verseny szabályai: A verseny első fordulójában minden évfolyamon 13 feleletválasztós feladatot kell megoldani (A körzeti fordulóban nem lesz kidolgozást igénylő feladat). A teljes munkaidő minden évfolyamon 60 perc. A feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind, de akár egy sem). A válaszlapon a feladatokra adandó helyes válasz betűjelének megfelelő négyzet(ek)be X-et kell beírni. ( Minta válaszlap itt található. ) A versenyidő leteltével csapatonként csak az 1 darab Válaszlapot kell beadni. A versenyen csak íróeszköz használható, egyéb (pl. elektronikus) eszköz nem. A csapattársak egymás között csak halkan beszélgethetnek, mert egy termen belül várhatóan több azonos évfolyamú csapat is jelen lesz. Minden csapattag saját példányt kap a feladatsorból. A nem megfelelő kategóriában vagy körzetben történő nevezés a versenyből való kizárást eredményezheti. A verseny alatt mobiltelefon vagy egyéb elektronikus eszköz nem lehet a versenyzőknél (csak kikapcsolt állapotban, a táskájukban), ezek használata a versenyből való azonnali kizárással járhat. A nevezéssel a résztvevő diákok és felkészítőik hozzájárulnak, hogy a versenyen róluk készülő fényképeket, valamint nevüket, iskolájukat és eredményüket a szervezők közzétegyék.
A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni, azonban az emléklapokat a október 1-ig benevezett diákok nevére állítjuk ki. (Kérjük, hogy az internetes nevezéskor pontosan ellenőrizzék, illetve versenyzőikkel ellenőriztessék a Nevezett csapatok menüpontban minden diák nevét, nehogy elírás miatt a nevezéskor begépelt, hibás név kerüljön az emléklapra.) Ha valamelyik csapat nincs teljes létszámban jelen, akkor is versenyezhet. Nevezési díjat visszautalni azonban nem áll módunkban. A Kárpát-medencei döntőn egy csapat összetétele az első fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.

A megyei/körzeti forduló pontozása:
Minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:
- helyesen bejelölt mező: 3 pont
- helytelenül bejelölt mező: -1 pont
- helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
- helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont
Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.
(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.)
A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a megyei/körzeti forduló végeredménye. Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik több feladatot oldott meg tökéletesen. (Ha ebben is megegyezik az eredményük, a csapatok között nem teszünk további különbséget.) Az eredmények várhatóan 2021. november 14-én, vasárnap reggeltől lesznek megtekinthetők honlapunkon. Bármilyen írásos reklamációt 2021. november 15-én, hétfőn 14:00 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A körzeti forduló megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, november 13-án 13 órakor tesszük közzé a honlapon.

Az országos döntő szabályai: A verseny országos döntőjét – amely valamennyi meghívott csapat számára ingyenes – az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le. Minden olyan magyarországi megyéből/körzetből, ahol egy évfolyamban/kategóriában legalább 5 induló csapat volt, az első helyezett továbbjut a verseny döntőjére. Meghívjuk még kategóriánként az országos összesített lista 1-6. helyezettjei közül azokat a csapatokat is, akik az előző feltétel alapján nem kapnának meghívást a döntőbe. A döntőben, 2021. december 4-én először 10 óra 30 perctől 11 óra 30 percig 13 feleletválasztós és 1 írásbeli kidolgozást igénylő feladatot kell megoldani. A kidolgozandó (14.) feladatra maximum 16 pont szerezhető. Az itt elért pontszám szerint kategóriánként a legjobb 6 csapat még aznap szóbeli fordulón dönti el a végső sorrendet. (A döntő írásbelije utáni holtverseny esetén az 1-13. feladatokban több pontot szerzett csapat ér el jobb helyezést; az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a döntőn több tökéletesen megoldott feladat sorol előbbre; amennyiben ez is azonos, akkor a megyei/körzeti fordulóban elért magasabb pontszámot elért csapaté a jobb helyezés.)
A szóbelin a csapatok 15 percnyi felkészülési időt kapnak egy elméleti és egy drámapedagógiai feladat megoldására, amelyeket a zsűri és az érdeklődők előtt közösen kell ismertetniük, illetve bemutatniuk. A felkészüléshez kérjük, hogy íróeszközt hozzanak magukkal a diákok (elektronikus segédeszköz nem használható). Az elméleti feladat megoldásának ismertetésére legfeljebb 3, a drámapedagógiai feladat bemutatására legfeljebb 4 perc használható fel.
Az új, drámapedagógiai feladat a korábbi szabadon választott, hozott produkciót váltja ki, illetve annak felel meg. Lényege, hogy a csapatok kapnak egy ismert közmondást vagy szólást, amely alapján egy rövid kis jelenetet kell kitalálniuk és bemutatniuk különös tekintettel annak értelmére, tanulságára. Részletes ismertetés itt.
A szóbeli feladatok pontozása:
- Az 1. (elméleti) feladat: max. 5 pont
- A 2. drámapedagógiai feladat: max. 12 pont
- Csapatszellem: max. 1 pont
- A bemutatás közlésének minősége: max. 3 pont
Az itt szerzett pontok (max. 21 pont) dupláját adjuk hozzá az aznapi írásbelin elért pontszámhoz, így alakul ki a verseny végeredménye. (Holtverseny esetén a döntő írásbelin elért magasabb összpontszám szerint, az ezt követően is fennálló holtverseny esetén a körzeti fordulóban elért magasabb pontszám szerint rangsorolunk.) Ha egy csapat a szóbelin túllépné a rendelkezésre álló időt, akkor összpontszámából 1-et levonunk.
A szóbeli végeztével, kb. 16 órakor kerül sor az eredményhirdetésre és a díjkiosztó gálára, amelyre mindenkit szeretettel várunk.

Díjazás: A megyei/körzeti fordulót követően a döntőbe bejutott csapatokat, valamint az indulólétszám függvényében a további eredményesen szerepelt csapatokat is díjazunk. A döntőben a kategóriánkénti legjobb 6 csapat részesül jutalomban. A tanárokat induló diákjaik száma és eredményessége alapján díjazzuk, ezen szempontok szerint körzetenként és a döntőn egy-egy tanári fődíjat osztunk ki. ( A csapattagok és a felkészítő tanárok neve legkésőbb a körzeti forduló napján módosítható, a díjazottak okleveleit az eddig beérkezett adatok alapján állítjuk ki. )

További információk: honlapunkon, a verseny e-mail címén (info@bolyaiverseny.hu), illetve telefonon: 00-36-30-440-6870 (Nagy-Baló Teréz).

Kerekes Barnabás
Marton Ágota Flóra(19fama@gmail.com)
Papp István Gergely (soossziv@gmail.com)
Nagy-Baló András (nbat0978@gmail.com)
Csuka Róbert (csuka.robert@bolyaiverseny.hu)


Budapest, 2021. május 1.

A szóbeli drámapedagógiai feladatának részletes leírása:
Az elmúlt évek tapasztalatai és számos visszajelzés alapján indokolt volt az eddigi, hozott produkció kiváltása egy hasonló jellegű és értékű, de kevesebb terhet jelentő feladattal. Így a döntőbe jutott csapatoknak nem kell saját előadással otthon készülniük. A jelenet „műfajára”, jellegére vonatkozó megkötés – ahogy azt korábban megszokhattuk – nincsen; tehát lehet szöveges vagy pantomim jellegű, tartalmazhat éneket, idézeteket; lehet vidám vagy szomorú. A produkció ideális és elvárható időkerete: 2-3 perc; a kiírásban megfogalmazott 4 perc a rendelkezésre álló maximum, amelynek a túllépése pontlevonással jár. A feladat jellegéből következik, hogy jelmez vagy díszlet használatára se szükség, se lehetőség nincsen. Indokolt esetben a csapat a teremben amúgy is megtalálható asztalt és székeket felhasználhatja.
A jelenetre kapható maximális 12 pont az alábbi részpontokból áll:
- a kapott közmondás, szólás megértése és helyes értelmezése: 3 pont
- a jelenet kidolgozottsága, az időkeret arányos kitöltése: 3 pont
- az előadás ötletessége, kreativitás: 3 pont
- a kommunikáció minősége, érthető, világos közlés: 3 pont
Az elméleti feladat és a jelenet alapját képező közmondás évfolyamonként ugyanaz.

A helyi szervezést felvállaló tanár teendői

Határidő

Teendő

2021. szeptember

Megismerteti kollégáit és a tanulókat a Bolyai Anyanyelvi Csapatversennyel és a csapatversenyre való jelentkezés lehetőségével, módjával.

2021. október 1.

Megszervezi és elvégzi a csapatok nevezését.

2021. október 21.

Átveszi és ellenőrzi az iskolába postai úton érkező küldeményt, amely tartalmazza az emléklapokat, a válaszlapokat és a feladatsorokat.

2021. november 10.

Előkészíti a verseny lebonyolítását:
- Amennyiben több teremre is szükség van, elvégzi a csapatok terembeosztását.
- Gondoskodik termenként egy felügyelő tanárról a verseny időtartamára.
- A csapatok tudomására hozza, hogy november 12-én 14:15-kor melyik teremben kell lenniük.

2021. november 12.

A verseny kezdéséig a csapatok asztalára helyezi (vagy helyezteti) az emléklapokat (tanulónként 1 db), válaszlapokat (csapatonként 1 db), feladatsorokat (a kezdés előtt 1-2 perccel, tanulónként 1 db) és piszkozatlapokat (tanulónként 1 db; régi füzetlap is megfelelő).

A verseny kezdése után 60 perccel a teremben felügyeletet ellátó tanár összeszedi a válaszlapokat és átadja a helyi szervezőnek.

2021. november 12-13.

Legkésőbb november 13-án 12 óráig a helyi szervező (egyedül vagy kollégáival közösen) a honlap javítófelületén (ehhez hozzáférést biztosítunk) felviszi a csapatok válaszlapján szereplő válaszokat. (A korábbi évekkel ellentétben, a körzeti fordulón nem lesz részletes kidolgozást igénylő feladat.)

2021. november 16.

Ajánlott küldeményként postázza a válaszlapokat a következő címre:
BOLYAI CSAPAT Kft., 1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3 hrsz.