Versenykiírás 2021/2022.

Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke fővédnöksége mellett a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium és a BOLYAI CSAPAT Kft. a 2021/2022. tanévben nevezéses alapon megrendezi a Bolyai Matematika Csapatversenyt felnőtteknek, valamint az Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány (röviden: ÖSSZKÉP Alapítvány) meghívásos alapon megrendezi a Bolyai Matematika Csapatverseny döntőjét felnőtteknek. A verseny mindkét fordulóját online munka formájában bonyolítjuk le az alább leírtak szerint.

A verseny célja: Lehetőséget teremteni a 3-12. osztályosnál idősebb érdeklődőknek is arra, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat, átéljék az együtt gondolkodás örömét, és összemérhessék tudásukat.

A verseny résztvevői: A versenyen bárki indulhat, aki 18 év feletti, és nem vesz részt a közoktatásban. Egy csapat legalább 2, legfeljebb 4 főből állhat. A nevezéskor minden csapatnak saját csapatnevet kell választania, amely nem lehet másokra vagy a jó ízlésre nézve sértő.

A körzeti forduló időpontja: 2021. október 15. (péntek), (magyarországi idő szerint) 14 óra 30 perc.

Az országos döntő időpontja: 2021. november 27. (szombat), 10 óra 30 perc .

Nevezési határidő: 2021. október 14. (csütörtök), 18 óra.

A körzeti forduló nevezési díja: 1500 Ft/fő.
Az országos döntőnek nincs nevezési vagy részvételi díja.


Nevezés: Kizárólag honlapunkon, a Nevezés menüpont alatt, ahol egy e-mail címmel regisztrálva csak egy felnőtt csapatot lehet benevezni. A nevezési díj átutalással vagybármelyik OTP bankfiókban személyesen, a 11703006-20471499-00000000 OTP-számlaszámra fizethető be (számlatulajdonos: BOLYAI CSAPAT Kft.). Kérjük, hogy a közlemény rovatba a számla sorszámát, vagy a felnőtt szót, valamint a csapatnevet írják. A nevezési díj befizetésének határideje a számlán szereplő fizetési határidő.
Számlaigényüket október 14-ig a honlapon lévő nevezési rendszerben kérjük jelezni. Az igényelt számlát a nevezési határidőt követően, e-mailben juttatjuk el, amihez a következőképpen jut hozzá: A BOLYAI CSAPAT KFT-től e-mailen érkező Számlaértesítőben a „Letöltöm a számlát” szövegre kattintás után a megjelenő oldalon a Számla adatai részben a „Megnézem” szóra kattintva előjön a kinyomtatható hiteles számla; ezt kérjük kinyomtatni.
Azonos csapatnév esetén a később nevező csapatnak kell nevet változtatnia.

A verseny szabályai: A verseny első fordulójában 15 feleletválasztós feladatot kell megoldani, amelyek a 3-8. osztályos diákok feladataiból lesznek összeválogatva. A részvétel tetszőleges helyszínről, például otthonról vagy munkahelyről lehetséges (internetkapcsolat szükséges). A teljes munkaidő 60 perc. A feladatsor 2021. október 15-én magyarországi idő szerint 14:30-tól lesz elérhető a nevezési rendszerbe belépve, és ugyanezen nevezési rendszerben aznap 15:30-ig lesz lehetőség a válaszok beküldésére. (15:30-ig bármikor bármennyi feladat megoldása beküldhető vagy módosítható, a rendszer minden feladat esetében a legutoljára beadott megoldásokat értékeli. Figyelem! 15:30 után egyetlen másodperccel sem lehet már válaszokat beküldeni, akkor sem, ha az már folyamatban volt!!!!!) A feleletválasztós feladatok szövege után öt lehetséges válasz található (A, B, C, D és E), amelyek közül akárhány lehet helyes (tehát akár mind is, de akár egy sem). A nevezéssel a versenyen résztvevők hozzájárulnak, hogy nevüket, településüket és eredményüket, valamint a döntőn róluk készülő fényképeket a szervezők közzé tegyék.
A verseny kezdetéig indokolt esetben (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) lehet csapattagokat cserélni, nevezési díjat visszautalni azonban nem áll módunkban. Ha valamelyik csapat nem tud teljes létszámban részt venni, akkor is versenyezhet. Az országos döntőn egy csapat összetétele az első fordulón résztvevőkhöz képest legfeljebb egy tagban változhat.

A körzeti forduló pontozása:
Az 1-15. feladatokban minden feladat esetében külön-külön pontozzuk a válaszlapon az A, B, C, D és E mezőket a következők szerint:
- helyesen bejelölt mező: 3 pont
- helytelenül bejelölt mező: -1 pont
- helyesen üresen hagyott mező: 2 pont
- helytelenül üresen hagyott mező: 0 pont
Minden hibátlanul megoldott feladatra (tehát ha az öt mező mindegyike helyes) feladatonként további 2 pont jár.
(Ha például az egyik feladatban a helyes megoldások A, C, E, és egy csapat az A, C, D mezőkbe tett X-et, akkor erre a feladatra a csapat 3+2+3-1+0=7 pontot kap. Ha egy másik csapat ugyanebben a feladatban az A, C, E mezőkbe tett X-et, tehát mind az öt válaszlehetőséget jól döntötte el, akkor erre a feladatra ez a csapat 3+2+3+2+3=13 alappontot, valamint további 2 pluszpontot, összesen tehát 15 pontot kap.)
A csapatokat az írásbeli feladatok összpontszáma szerint csökkenő sorrendbe állítjuk, így alakul ki a körzeti forduló végeredménye. Azonos pontszám esetén az a csapat ér el jobb helyezést, amelyik korábbi időpontban adta be legutolsó válaszait. Az idő meghatározásánál a megoldásokat fogadó szerver órája mérvadó (óra:perc:másodperc), minden csapat visszajelzést kap a legutolsó beküldés idejéről. Az eredmények várhatóan 2021. október 17-én, vasárnap reggeltől lesznek megtekinthetők honlapunkon, bármilyen írásos reklamációt október 18-án, hétfőn 14 óráig tudunk figyelembe venni, ezeket az info@bolyaiverseny.hu címre küldhetik. A verseny feladatsorai az egyes fordulók napján, estétől elérhetők lesznek honlapunkon. A körzeti forduló megoldókulcsát és részletes megoldásait a versenyt követő napon, október 16-án 13 órakor tesszük közzé a honlapon.

Az országos döntő szabályai: A verseny országos döntőjét az ÖSSZKÉP Alapítvány bonyolítja le, amely valamennyi meghívott csapat számára ingyenes. Az országos döntőre a körzeti forduló összesített listájának 3 legjobb csapatát hívjuk meg. (Azonos összpontszám esetén itt is az utolsó beküldés időpontja szerint rangsorolunk.)
A döntőben, 2021. november 27-én 10 óra 30 perctől a körzeti fordulóhoz hasonlóan, de személyes jelenléttel, 15 feleletválasztós feladatot kell megoldani.

Díjazás: A körzeti forduló után eredményt hirdetünk, de díjazásra csak az országos döntőn kerül sor.

További információk: honlapunkon, a verseny e-mail címén (info@bolyaiverseny.hu), illetve telefonon: 06-30-440-6870 (Nagy-Baló Teréz).

Nagy-Baló András (nbat0978@gmail.com)
Csuka Róbert ( csuka.robert@bolyaiverseny.hu )


Budapest, 2021. május 1.